Här är området som Ömsen har planer för.
Foto: Skiss: A1k Arkitektbyrå och GITech

Bild

Grönt ljus för Ömsens centrumprojekt

– Vi är glada att det äntligen kom till beslut.
Så kommenterar vice vd Ulf Toivonen att Ömsens centrumprojekt fått grönt ljus av stadsfullmäktige.
Nu går planeringen av projektet in i nästa fas.
Hittat fel i texten? Skriv till oss