040422 , 04042022 , 20220404 , Grit:lab techutbildning i PAF , nu var det Grit:lab-introduktion för utagna från olika ställen i världen i första provuttagningen , gritlab , IT utbildning  *** Local Caption *** @Bildtext:72 Grit:lab-studenter togs emot på Pafs huvudkontor.
Så här såg det ut på introduktionen i april.
Foto: Robert Jansson

Bild

Grit:lab utökar antalet studieplatser till 70

Paf utökar antalet plaster på Grit:lab från 50 till 70. Intresset för den nya techutbildningen är stort.
Hittat fel i texten? Skriv till oss