Foto:

Bild

Musikinstitutets miss kostar landskapet drygt 6.000 euro

Landskapsregeringen har beslutat att stänga av rektorn vid ÅMI från sin tjänst tillsvidare efter polisanmälan om misstänkt brott mot tjänsteplikten.

Det här efter att ÅMI först fattade beslutet utan befogenhet – en nota som landar hos landskapet.

Hittat fel i texten? Skriv till oss