300921 , 30092021 , 20210930 , Självstyrelserevisionen , revisionen , som förslaget till ny självstyrelselag ser ut nu kan LR inte rekommendera lagtinget att anta det. Det återstår tolv politiska knäckfrågor att lösa, på bilden, Harry Jansson (C)
Harry Jansson (C) anser att styrelsen för Ålands radio och tv ska ta tag i frågan en gång för alla.
Foto: Robert Jansson

Bild

”Maximal skada av radion som varumärke”

Vice lantråd Harry Jansson (C) tycker att utredningen bekräftar den problematik som varit under en längre tid.
– Det är bra att man försöker gå till botten med det här och se vad som brister i arbetsplatsmiljön, säger han.
Hittat fel i texten? Skriv till oss