Foto:

Bild

Markägare yrkar ersättning av LR för fast fornlämning

En markägare som inte får rubba en fast fornlämning har rätt till ersättning av landskapsregeringen, förutsatt att olägenheten för markägaren ”inte är ringa”.
Nu ska tingsrätten avgöra om Arvid Mörn har rätt till 60.000 euro för den fasta fornlämning som finns på hans bostadstomt i Saltvik.
Hittat fel i texten? Skriv till oss