Landskapsrevisorernas granskning leder till ändrade rutiner hos LR.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

LR vidtar åtgärder efter granskning om Pafmedel

Tätare översyn av fördelningsprinciperna, tätare granskningar i form av stickprover och ändrade ansökningsblanketter.
 Det är några av åtgärderna som landskapsregeringen planerar efter landskapsrevisionens granskning av hanteringen av Pafmedel.
Hittat fel i texten? Skriv till oss