Ålands hälso- och sjukvårds coronatelefon, som öppnade under lördagsmorgonen, har inledningsvis belastats väldigt hårt. Det meddelade hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen under en presskonferens på lördagen.

Landskapsregeringen och ÅHS kallade under lördagen till en ny presskonferens för att uppdatera den åländska befolkningen om nusituationen. På Åland är fortfarande läget oförändrat, men landskapsläkare Knut Lönnroth konstaterade under presskonferensen att antalet smittade i Finland och Sverige fortsätter växa – och att det ter sig allt mindre sannolikt att coronaviruset inte skulle kunna till Åland.

– Det finns nu i vårt närområde till den grad att svårt att föreställa sig att Åland inte kommer att drabbas.

Han meddelade också att ett antal, men färre än tio, personer nu sammanlagt testats på Åland.

– Det nämner jag framför allt för att påvisa att det maskineriet med alla åtgärder är på plats. Så mycket är bekräftat när det gäller den beredskapen.

Landskapsregeringen har inte fått någon ny information från Institutet för hälsa och välfärd sedan i fredags, och Knut Lönnroth ville under presskonferensen inte heller spekulera i hur länge coronaåtgärderna kan komma att vara aktuella på Åland.

– Jag vill inte spekulera på någon som helst detaljnivå. På ett sätt är det besvärligt att tänka sig ett långsiktigt scenario där detta kommer dra ut på tiden över kanske flera månader. Men om man på någon nivå antar att det är oundvikligt att coronaviruset kommer till Åland så är det bättre om det drar ut på tiden så att inte sjukvården inte blir överbelastad.

Manar till lugn

Lantrådet Veronica Thörnroos (C) meddelade under presskonferensen att landskapsregeringen är i regelbunden kontakt med berörda myndigheter och instanser både i Finland och på Åland.

– I det här skedet finns det ingen anledning att hamstra. Det finns ingen anledning till panikåtgärder. Vi gör bedömningen att tillgången på livsmedel och medicin kommer att vara tryggad. Det vi i stället bör fokusera på är tålamod eftersom vi ännu befinner oss i början på en lång process.

Samtidigt konstaterade hon att Åland, i likhet med andra länder och regioner, är förberedda på att situationen förvärras.

– Vi följer läget noggrant och är det så att det förvärras jobbar vi nu med beredskapsplaner och en operativ grupp.

Hälso- och sjukvårdsminister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) påpekade under presskonferensen återigen betydelsen av att ålänningarna följer de direktiv som gått ut – och att landskapsregeringen gärna ser att det åländska näringslivet luckrar upp sina krav på sjukintyg om någon anställd är hemma från jobb.

Stort tryck på coronatelefonen

Under presskonferensen var även Jeanette Pajunen på plats för att informera om att man på ÅHS sett över en del rutiner för att trygga centrallagren, IT-infrastruktur samt vidtagit åtgärder för personalens trygghet.

Hon meddelade också att den coronatelefon som öppnade under lördagsmorgonen varit hårt belastad.

– Vi har fått väldigt många samtal och jag vill påpeka att coronatelefonen är till för dem som har symtom och som ändå skulle ha vändt sig till sjukvården. 

Landskapsregeringen meddelade att nästa presskonferens hålls i morgon, måndag, klockan 16 förutsatt att ingen ny information dyker upp under helgen.

 

Direktiven från statsrådet är väldigt tydligt. Kommunala fritidsanläggningar ska vara stängda. Det säger idrottsminister Annika Hambrudd (C) med anledning av att åländska kommuner tolkat direktiven på olika sätt.

– Det är ett problem om inte alla följer statsrådets direktiv.

Coronakrisen leder till lägre skatteinkomster för kommunerna. Det skapar behov av besparingar, men permitteringar är inte aktuella än.

– Vi gör nu en prognos och diskuterar olika förslag. I slutändan blir det politiska priorireringar, säger stadsdirektör Barbara Heinonen i Mariehamn.

Gränsbevakningen avvisade på söndagseftermiddagen en svensk medborgare som anlände till Långnäs hamn, det skriver Ålands sjöbevakningsstation i ett pressmeddelande. 

Fler stöd till företagare är att vänta, det sade talmannen Roger Nordlund och lantrådet Veronica Thörnroos under dagens presskonferens. När och hur kan man ännu inte svara på. På plats under dagens presskonferens var också Kim Westman, stationschef på Ålands sjöbevakningsstation och landshövding Peter Lindbäck.

Under många år jobbade Knut Lönnroth med det globala tuberkulosprogrammet inom WHO, med säte i Genève. Sedan gick flyttlasset norrut. Mot Stockholm. Numera bor han på Åland och har precis tillträtt som ny landskapsläkare.
/Knut Lönnroth har blivit en av de centrala personerna i landskapets kamp mot coronaviruset. Av den anledningen återpublicerar vi lördagsintervjun med Knut Lönnroth som ursprungligen publicerades i Ålandstidningen den 18 januari./

Polisen har fått skingra flera ungdomsgäng under de senaste dagarna. Kommissarie Tommy Thörnroos uppmanar föräldrar att prata med sina ungdomar om att man inte ska samlas fler än tio personer.

Alarmmästare Johan Ehn och poliskommissarie Tommy Thörnroos medverkade under dagens presskonferens. Tommy Thörnroos uppmanar föräldrar att prata med sina ungdomar om att man inte ska samlas fler än 10 personer. Två ungdomsgäng har skingrats och polisen kommer fortsätta att hålla koll under helgen.

ÅHS utvidgar sin coronaklinik från och med i dag för att kunna ta emot fler patienter. Dessutom låser man akuten och förbjuder besök.
– Det är för att minimera smittspridningen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen.

Åtta personer på Åland är bekräftat smittade av coronaviruset. En av dem är inlagd på sjukhus.
Landskapsläkare Knut Lönnroth konstaterar att Åland nu har samhällssmitta.
– Vi har epidemin här, säger han.

Åtta personer har nu konstaterats smittade av covid-19. En person är inlagd på sjukhus. Landskapsläkare Knut Lönnroth meddelar att Åland nu kan konstateras ha samhällssmitta och att epidemin är här.

Söndagsgudstjänster och andakter i församlingarna strömmas nu via Facebook eller via församlingarnas hemsidor. Detta eftersom församlingsmedlemmarna inte kan komma till kyrkorna och delta i gudstjänsten.

Lagtinget godkände på fredagsförmiddagen den rekordstora tilläggsbudget som landskapsregeringen lagt. Totalt nästan 33 miljoner euro avsätts för att stöda näringsliv, privatpersoner och föreningsliv som drabbas i sviterna av coronaviruset.

Flygtrafiken mellan Åland och Helsingfors riskerar att minska, meddelade lantrådet Veronica Thörnroos vid torsdagens presskonferens.
Från rikshåll har man riktat kritik mot att inresande till Åland från riket rekommenderas självkarantän, något som lantrådet inte kände till.

Fler nyheter