Kumlinge kommun påminner landskapsregeringen om vikten av kommunikation när det till exempel ställs in turer i skärgårdstrafiken.
Foto:

Bild

Kumlinge kommun kräver bättre information av LR

Kumlinge kommun kräver på nytt att landskapsregeringen ska ta kontakt innan det sker inskränkningar i den interna skärgårdstrafiken i kommunen.

Att arbetskraft kan pendla mellan Enklinge och Kumlinge är en förutsättning för att kommunen ska kunna producera den lagstadgade dagliga basservicen, skriver man.

Hittat fel i texten? Skriv till oss