Foto:

Kökar satsar på isbroddar till äldre

Alla Kökarbor som fyllt 70 år kan framöver få isbroddar av kommunen.

Broddarna ska finansieras med pengar ur en Kökarfond.

Hittat fel i texten? Skriv till oss