Foto:

Bild

Hushållens bostadslån i snitt 124.000 euro

De åländska hushållens bostadslånestock har nästan fördubblats de senaste tolv åren. Varje hushåll hade 2017 lån på i medeltal 124.000 euro. Skuldsättningen har sedan 2002 ökat från 51 till 105 procent.
Hittat fel i texten? Skriv till oss