Foto:

Bild

Hotas med vite om inte översvämningar upphör

Kommunens pumpstation vid Sundblomsvägen bräddar ofta vilket medför att orenat avloppsvatten rinner ut i intilliggande vattendrag.

Nu måste Jomala åtgärda detta, annars kan ÅMHM utdöma ett vite på 5.000 euro.

Hittat fel i texten? Skriv till oss