160918 , 16092018 , 20180916 , Skarven , Degerby , Föglö , Ålandstrafiken , skärgårdstrafik , skärgårdstrafiken , färjfäste , skärgård , flygbild *** Local Caption *** @Bildtext:Beräkningarna av tunnelprojektet ska nu kompletteras med kostnaderna för bland annat skärgårdstrafiken för att få en helhetsbild av den totala kostnaden, enligt landskapets projektingenjör Elias Nilsson.@Normal:<@Foto>Foto: Staffan Lund
Invånarantalet på Föglö går nedåt, men antalet barn och unga ökar. Intresset för fritidsbostäder i kommunen är stort, i dag närmar sig antalet fritidsbostäder tusen stycken.
Foto: Staffan Lund

Bild

Höjningar av skatterna väntar troligen på Föglö

En svag skatteutveckling i kombination med det nya landskapsandelssystemet gör att trycket på skattehöjningar på Föglö är stort framöver.
– Vi har inte behövt höja skatterna än, men det kommer emot 2024, säger kommundirektör Niklas Eriksson.
Hittat fel i texten? Skriv till oss