”Men det ömsesidiga intresset kommunerna emellan för att utveckla samarbeten finns och är klargjort” säger kommundirektör Niklas Oriander.
Getas kommunchef Niklas Oriander.
Foto: Robert Jansson

Bild

Hastigheten på vägarna i Geta ska ses över

Sänk hastigheten från 70 till 50 kilometer i timmen. Det är önskemålet från boende längs Dånövägen i Geta. Detta med hänvisning till vägens beskaffenhet och trafiksäkerheten.

Hittat fel i texten? Skriv till oss