Kommunstyrelsen i Jomala har beslutat om ett samråd.
Foto: Wilhelm Lindgren

Bild

Håller samråd om nytt bostadsområde i Ingby

Ett samråd ska hållas om förslaget till detaljplan för två fastigheter i Ingby i Jomala.
Ett nytt bostadsområde planeras där.
Hittat fel i texten? Skriv till oss