Grannar besvärar sig mot bygglov för discgolfbana

Planerad discgolfbana överklagas.
Foto: Staffan Lund

Bild

24 personer besvärar sig mot bygglovet för den planerade discgolfbanan i Västerkalmare.
I en gemensam skrivelse lyfter de upp en lång rad fel som de anser begicks av kommunen när bygglovet beviljades.