Lågskär, Fågelskådning, Havsörn, örn
Jörgen Eriksson har, på begäran av projektägaren Mikael Lundell, gett sin syn på vad ett vindkraftverk på den östra delen av Simskäla skulle kunna få för konsekvenser för örnar i området.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

Flaggar för risker för havsörn vid vinkraftsbygge

Turerna kring bygglovsansökan för uppförande av ett vindkraftverk i Simskäla, Vårdö fortsätter. Tidigare naturvårdsintendenten Jörgen Eriksson flaggar nu för att rotorbladen med hög sannolikhet skulle kunna skada eller döda havsörnar i området.
Hittat fel i texten? Skriv till oss