100922 , 12092022 , 20220912 , Fastighetsaffärer , fastighet , Neptunigatan 31
317.000 gick det här huset på Neptunigatan 31 i Mariehamn för.
Foto: Robert Jansson

Bild

Nästan 60 fastigheter såldes i augusti

Nästan 60 fastigheter såldes under augusti månad. Bland dem återfinns ett hus på Järsö i Lemland för drygt 500.000 euro och mark i Mariehamn som staden köpt för 600.000 euro.
Hittat fel i texten? Skriv till oss