090321 , 09032021 , 20210309 , ÅMHM ,  Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
ÅMHM påminner om att kadaver ska grävas ner eller forslas bort.
Foto: Robert Jansson

Bild

Döda djur togs inte om hand

Sjuka, avmagrade och döda djur har påträffats på en gård. ÅMHM uppmanar nu ägaren att åtgärda bristerna.
Hittat fel i texten? Skriv till oss