290822 , 29082022 , 20220829 , Ombyggnaden av Ömsens huvudkontor snart klar , Ömsen , renovering , ombyggnad ,Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag , Ömsen försäkringar
Foto:

Bild

Bygglov beviljade för Ömsens cityprojekt

Byggloven har nu beviljats för ny- och tillbygganden av Ömsens fastigheter i korsingen Ekonomiegatan-Torggatan–Strandgatan.

Om byggplanerna ska förverkligas har därmot inte ännu bestämts.
Hittat fel i texten? Skriv till oss