090321 , 09032021 , 20210309 , ÅMHM ,  Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
I den nya offentlighetslagen för Åland har anmälarens rättigheter stärkts, skriver ÅMHM.
Foto: Robert Jansson

Bild

ÅMHM ökar skyddet för dem som anmäler

Ett starkare skydd för personer som anmäler missförhållanden införs nu av ÅMHM.

Genom ett nytt förfarande kan en anmälares identitet bli känd för ÅMHM men inte för den part som anmälan riktar sig emot.
Hittat fel i texten? Skriv till oss