Biogas, biogasanläggning vid Orklas fabrik, Chips *** Local Caption *** @Bildtext:Framme i bild de två nya tankarna för nötgödsel samt biogödsel. Bakom den gröna rötkammaren.@Normal:<@Foto>Foto: Daniel Eriksson
Orklas biogasanläggning i Haraldsby rötar stallgödesl från Haga kungsgård för att effektivera biogasproduktionen.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

Åländskt biogasprojekt tävlar i EU

Orklas biogasanläggning har gått till final i två projekttävlingar för hållbart jordbruk och grön framtid.
Hittat fel i texten? Skriv till oss