Det kan finnas skäl att ändra reglerna om sjukintyg, det säger landskapsläkare Knut Lönnroth på den presskonferens som landskapsregeringen höll på fredagen. Detta med anledning av att man uppmanar till att stanna hemma från jobbet om man känner sig endast lite dålig.
ÅHS säger också att de öppnar en särskild telefonlinje för frågor om corona och en coronamottagning.

Finns inga konkreta belägg för att det pågår en samhällssmitta i Finland, även om man tror att det kommer att bli så, säger landskapsläkare Knut Lönnroth. 

Man kommer att ställa in större evenemang, med mer än 500 deltagare i Finland. Det är upp till Åland att bestämma själva. Det är ännu inget beslut fattat men det mesta tyder på att det blir likadant på Åland. Många arrangörer har redan börjat ställa in. 

- Vi kommer att göra en lista över alla evenemang, säger Knut Lönnroth. 

Knut Lönnroth säger att de uppmanar till att arbeta hemma. 

När det gäller fritidsaktiviteter får var och en göra en egen bedömning. Man ska vara noggrann med hygien om man medverkad. 

Om man är sjuk ska man vara hemma, även om man har milda symptom. 

Ribban för när man ska stanna hemma från jobbet läggs nu lågt. Även om man känner att man kan jobba ska man inte gå till arbetet om man känner sig dålig. 

Det kan finnas skäl att rucka på regeln om sjukintyg, detta ska man återkomma till. 

Inget besöksförbud på äldreboenden finns, även det här kan komma att ändras. 

En särskild telefon på ÅHS för coronafrågor kommer att öppna på lördag klockan 9.00. Det säger Tora Woivalin, klinikchef. 

ÅHS kommer också att öppna en coronamottagning med start från måndag. 

ÅHS inför nu ett besöksförbud på sjukhuset. Undantag finns, i första hand BB, och barn- och ungdomsavdelningen. Här får nära anhöriga finnas. Samma sak gäller också för personer i livets slutskede, här får också besök komma. 

Finland öppnar upp för turism från ett flertal länder, men Sverige är inte ett av dem – trots sjunkande siffror bland antalet insjuknade och sjunkande dödsfall.
– Svenska turister skulle definitivt medföra en risk med tanke på hur liten smittspridningen är i Finland, säger landskapsläkare Knut Lönnroth.

När ordinarie röntgenläkaren är på semester analyseras röntgenbilderna från mammografier i Åbo.
Enligt chefläkare Olli-Pekka Lehtonen innebär det här ingen försämring för patienterna.

Efter en lugn vår och start på sommaren är Folkhälsans seniorer glada att de äntligen får göra saker tillsammans igen. Sommarens första aktivitet är äventyrsgolf på Ångbåtsbryggan i Mariehamn.
– Det är så himla kul att vi får hitta på något igen, säger Erika Borenius-Kankkonen, koordinator för äldre och hälsa på Folkhälsan.

Tidigare i sommar flaggade man för en nyemission, detta eftersom myndigheterna krävde en egen insats av Eckerökoncernen för att beviljas statsgarantier. Nu beviljas man 10,8 miljoner euro, något som vd Björn Blomqvist kallar ”ett jättepositivt besked”.
– Men ännu kan vi inte lyfta pengarna, säger han.

Plasto nådde inte riktigt sitt mål om ett plusresultat 2019, men vd Bruno Carlson är ändå nöjd.
– Vi gjorde en rejäl resultatförbättring, säger han om det gångna året.

De flesta dagar avvisar gränsbevakningen några inresande från Sverige, vanligtvis för att de kommer på en renodlad semesterresa.
– Det finns förstås de som ifrågasätter, men i huvudsak går det smidigt till, säger Mikael Eriksson på gränsbevakningen.

Landskapsregeringen bemöter Eriksson bygg Ab:s besvär gällande det avbrutna infrastrukturprojektet på Föglö. Byggfirman hävdar att avbrytandet görs på basen av en politisk agenda – LR nekar och säger att ekonomin ligger till grund för beslutet.
– Vi avbröt ju upphandlingen efter att coronakrisen slog till, säger infrastrukturminister Christian Wikström (Ob).

Simskola innebär att man är ute i alla väder, även när det regnar och blåser. Ålandstidningen besökte simskolan i Kvarnbo, Saltvik, och tog tempen.

Rederiaktiebolaget Eckerö beviljas statsborgen för lån om som mest 10,8 miljoner euro, meddelar den finska regeringen i eftermiddag.

Samfundsskatterna fördelas mellan kommunerna på ett i grunden riktigt sätt, men tillgängligheten borde bli bättre. Det anser landskapsregeringens arbetsgrupp i en ny rapport.
– Gruppens uppdrag var väldigt försiktigt formulerat. Jag hade gärna sett att vi kommit längre, säger Ålands kommunförbunds direktör Magnus Sandberg.

Det är fel att ta pengar från driftsbudgeten för att köra bort tjärasfalten. Det säger Gunnar Granlund (OCÅ) som reserverade sig mot infrastrukturnämndens beslut.

Jessy Eckerman (S) var ordförande i infrastrukturnämnden när Ålandsvägen byggdes om. Hon välkomna en granskning av ärendet, men säger att politiker måste kunna lita på att tjänstemännen kan sitt jobb.

Infrastrukturämndens ordförande Julia Birney (Lib) är inte främmande för att utreda ombyggnaden av Ålandsvägen, men just nu är inte rätt tillfälle, anser hon.
Hur man ska finansiera borförandet av tjärasfalten kan hon i dag inte svara på.

Fler nyheter