Det kan finnas skäl att ändra reglerna om sjukintyg, det säger landskapsläkare Knut Lönnroth på den presskonferens som landskapsregeringen höll på fredagen. Detta med anledning av att man uppmanar till att stanna hemma från jobbet om man känner sig endast lite dålig.
ÅHS säger också att de öppnar en särskild telefonlinje för frågor om corona och en coronamottagning.

Finns inga konkreta belägg för att det pågår en samhällssmitta i Finland, även om man tror att det kommer att bli så, säger landskapsläkare Knut Lönnroth. 

Man kommer att ställa in större evenemang, med mer än 500 deltagare i Finland. Det är upp till Åland att bestämma själva. Det är ännu inget beslut fattat men det mesta tyder på att det blir likadant på Åland. Många arrangörer har redan börjat ställa in. 

- Vi kommer att göra en lista över alla evenemang, säger Knut Lönnroth. 

Knut Lönnroth säger att de uppmanar till att arbeta hemma. 

När det gäller fritidsaktiviteter får var och en göra en egen bedömning. Man ska vara noggrann med hygien om man medverkad. 

Om man är sjuk ska man vara hemma, även om man har milda symptom. 

Ribban för när man ska stanna hemma från jobbet läggs nu lågt. Även om man känner att man kan jobba ska man inte gå till arbetet om man känner sig dålig. 

Det kan finnas skäl att rucka på regeln om sjukintyg, detta ska man återkomma till. 

Inget besöksförbud på äldreboenden finns, även det här kan komma att ändras. 

En särskild telefon på ÅHS för coronafrågor kommer att öppna på lördag klockan 9.00. Det säger Tora Woivalin, klinikchef. 

ÅHS kommer också att öppna en coronamottagning med start från måndag. 

ÅHS inför nu ett besöksförbud på sjukhuset. Undantag finns, i första hand BB, och barn- och ungdomsavdelningen. Här får nära anhöriga finnas. Samma sak gäller också för personer i livets slutskede, här får också besök komma. 

Direktiven från statsrådet är väldigt tydligt. Kommunala fritidsanläggningar ska vara stängda. Det säger idrottsminister Annika Hambrudd (C) med anledning av att åländska kommuner tolkat direktiven på olika sätt.

– Det är ett problem om inte alla följer statsrådets direktiv.

Coronakrisen leder till lägre skatteinkomster för kommunerna. Det skapar behov av besparingar, men permitteringar är inte aktuella än.

– Vi gör nu en prognos och diskuterar olika förslag. I slutändan blir det politiska priorireringar, säger stadsdirektör Barbara Heinonen i Mariehamn.

Gränsbevakningen avvisade på söndagseftermiddagen en svensk medborgare som anlände till Långnäs hamn, det skriver Ålands sjöbevakningsstation i ett pressmeddelande. 

Fler stöd till företagare är att vänta, det sade talmannen Roger Nordlund och lantrådet Veronica Thörnroos under dagens presskonferens. När och hur kan man ännu inte svara på. På plats under dagens presskonferens var också Kim Westman, stationschef på Ålands sjöbevakningsstation och landshövding Peter Lindbäck.

Under många år jobbade Knut Lönnroth med det globala tuberkulosprogrammet inom WHO, med säte i Genève. Sedan gick flyttlasset norrut. Mot Stockholm. Numera bor han på Åland och har precis tillträtt som ny landskapsläkare.
/Knut Lönnroth har blivit en av de centrala personerna i landskapets kamp mot coronaviruset. Av den anledningen återpublicerar vi lördagsintervjun med Knut Lönnroth som ursprungligen publicerades i Ålandstidningen den 18 januari./

Polisen har fått skingra flera ungdomsgäng under de senaste dagarna. Kommissarie Tommy Thörnroos uppmanar föräldrar att prata med sina ungdomar om att man inte ska samlas fler än tio personer.

Alarmmästare Johan Ehn och poliskommissarie Tommy Thörnroos medverkade under dagens presskonferens. Tommy Thörnroos uppmanar föräldrar att prata med sina ungdomar om att man inte ska samlas fler än 10 personer. Två ungdomsgäng har skingrats och polisen kommer fortsätta att hålla koll under helgen.

ÅHS utvidgar sin coronaklinik från och med i dag för att kunna ta emot fler patienter. Dessutom låser man akuten och förbjuder besök.
– Det är för att minimera smittspridningen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen.

Åtta personer på Åland är bekräftat smittade av coronaviruset. En av dem är inlagd på sjukhus.
Landskapsläkare Knut Lönnroth konstaterar att Åland nu har samhällssmitta.
– Vi har epidemin här, säger han.

Åtta personer har nu konstaterats smittade av covid-19. En person är inlagd på sjukhus. Landskapsläkare Knut Lönnroth meddelar att Åland nu kan konstateras ha samhällssmitta och att epidemin är här.

Söndagsgudstjänster och andakter i församlingarna strömmas nu via Facebook eller via församlingarnas hemsidor. Detta eftersom församlingsmedlemmarna inte kan komma till kyrkorna och delta i gudstjänsten.

Lagtinget godkände på fredagsförmiddagen den rekordstora tilläggsbudget som landskapsregeringen lagt. Totalt nästan 33 miljoner euro avsätts för att stöda näringsliv, privatpersoner och föreningsliv som drabbas i sviterna av coronaviruset.

Flygtrafiken mellan Åland och Helsingfors riskerar att minska, meddelade lantrådet Veronica Thörnroos vid torsdagens presskonferens.
Från rikshåll har man riktat kritik mot att inresande till Åland från riket rekommenderas självkarantän, något som lantrådet inte kände till.

Fler nyheter