Ted Chikasha, Ralf Svenblad och Åke Söderlund framför de mängder av dokument Ted Chikasa sorterat.
Foto: Moein Eshghi

Bild

Bild

Bild

Bild

Dokument från Anni Blomqvist arkiv väcker intresse

Landskapsarkivet har sorterat ut allt från Anni Blomqvist handskrivna bokmanus till brev hon skickade till kompisar som barn. Dokumenten ger en unik bild av författarens liv, och intresserar både arkivarier och de många Stormskärs-turister som väntas besöka Åland i sommar.

Hittat fel i texten? Skriv till oss