Ålands landskapsregering, Finans- och näringsutskottet, hörande om vindkraft, Anna Häger

Ägande och resurser i fokus för vindkrafthörande

Vindkraftsbolag vill vara lokala med investerare som ligger i linje med värderingarna.
040322 , 04032022 , 20200304 , Vind Ax , Christer Nordberg har utsetts till vd och driftschef för den nybyggda vindkraftparken påLångnabba i Eckerö , Långnabba vindkraftpark , vindkraft , alternativ energi , el , grön el , vindkraftpark , Allwinds , bygge av vindkraftverk *** Local Caption *** @Bildtext:Ilmatar Offshore instiftar ett stipendium för havsbaserad vindkraft som kan sökas av studerande vid Högskolan på Åland.@Fakta_text:<@Foto>Foto: Robert Jansson

ÅAB med och bygger vindkraftspark i Finland

Blir den största i östra Finland.
080322 , 08032022 , 20203008 , Långnabba vindkraftpark , sista vindkraftverket montering av vingarna startar under kvällen , vindkraft , alternativ energi , el , grön el , vindkraftpark , Allwinds , bygge av vindkraftverk , flygbild , flygfoto *** Local Caption *** @Bildtext:De tio vindkraftverken i Långnabba, Eckerö står nu på plats.<@Foto>Foto: Robert Jansson

Eckerö med på vindkraftverkens egen skattetopp

Kassako för kommunen.
Anders Wiklund

Milstolpar nådda i OX2:s vindkraftsprojekt

Bottenundersökningar snart klara.

Ilmatar inleder bottenundersökningar för vindkraft

Företaget Ilmatar offshore påbörjar omfattande undersökningar till havs för en vindkraftpark i Norrhavet.

”Vi tittar på olika alternativ”

Lokala vindaktörer vidhåller 2030 som mål.

Tveksam tidplan för storskalig vindkraft

Åland inte prioriterat när elnäten byggs ut
Anders Wiklund, OX2

OX2: Vi finansierar gärna ÅMHM:s extrakostnader

”Finansiering inget problem för oss”.
040322 , 04032022 , 20200304 , Vind Ax , Christer Nordberg har utsetts till vd och driftschef för den nybyggda vindkraftparken påLångnabba i Eckerö , Långnabba vindkraftpark , vindkraft , alternativ energi , el , grön el , vindkraftpark , Allwinds , bygge av vindkraftverk

ÅMHM: Orimlig tidsplan – LR måste anställa fler

Vindkraftsaktören OX2 vill få tillstånd 2024

2030 ska vindkraften vara i gång

OX2 har inlett undersökningar i områdena där man planerar storskaliga, havsbaserade vindkraftsprojekt.

Energijätte satsar på solenergi och vätgas

Räknar med att han vindkraft i gång 2030.
150920 , 15092020 , 20200915 , Alfons Röblom (HI) , Hållbart Initativ , Utvecklingsminister, med ansvar för miljö, energi och Högskola , minister , ministerporträtt , LR , Landskapsregeringen , politik

Alfons Röblom (HI): LR får inte bli en flaskhals

Miljöminister Alfons Röblom ger i dag sin syn på vindmölledebaclet på Vårdö.
Simskäla, växthus. odling, Mikael Lundell *** Local Caption *** @Bildtext:Plantorna som frilandsgurkorna växer på binds upp för att underlätta sköteseln av dem.

Vindkraft på Simskäla stoppas av byråkrati

Stormskärs växthus Ab och Mikael Lundell beviljades bygglov för ett vindkraftverk – men då satte LR stopp genom att besvära sig mot beslutet.
040322 , 04032022 , 20200304 , Vind Ax , Christer Nordberg har utsetts till vd och driftschef för den nybyggda vindkraftparken påLångnabba i Eckerö , Långnabba vindkraftpark , vindkraft , alternativ energi , el , grön el , vindkraftpark , Allwinds , bygge av vindkraftverk

Klart för vindkraftbolag undersöka åländska vatten

Ett steg på vägen i vindkraftprojektet.
Båtskären, båtskär, vindkraftverk, vindmöllor, förnyelsebar energi, vindkraft

Stort antal aktörer visar intresse för åländsk vindkraft

Efterfrågar kunnig arbetskraft
Anders Wiklund, OX2

Nu ska OX2 inleda bottenundersökning

Nu inleder OX2 undersökningar av det marina livet i områdena där man planerar ett storskaligt, havsbaserat vindkraftsprojekt.
040322 , 04032022 , 20200304 , Vind Ax , Christer Nordberg har utsetts till vd och driftschef för den nybyggda vindkraftparken påLångnabba i Eckerö , Långnabba vindkraftpark , vindkraft , alternativ energi , el , grön el , vindkraftpark , Allwinds , bygge av vindkraftverk

”Vi testar olika alternativ i samråd med tillverkaren”

VindAX vd om klagomålen.

Ålandsbanken ser ingen mättad marknad för vindkraft

Letar aktivt efter fler objekt att investera i.
080322 , 08032022 , 20203008 , Långnabba vindkraftpark , sista vindkraftverket montering av vingarna startar under kvällen , vindkraft , alternativ energi , el , grön el , vindkraftpark , Allwinds , bygge av vindkraftverk , flygbild , flygfoto *** Local Caption *** @Bildtext:De tio vindkraftverken i Långnabba, Eckerö står nu på plats.<@Foto>Foto: Robert Jansson

Flera anmälningar till ÅMHM om vindkraftverk

Nu inleder bolaget bullermätningar.
Offshore wind turbines farm on the ocean. Sustainable energy

ÅAB köper fler vindkraftparker

Parkerna under uppbyggnad i Österbotten.

"De frustar i båset och vill komma i gång"

Minister Alfons Röblom nöjd med det stora intresset för det havsbaserade vindkraftsprojektet Sunnanvind.
040322 , 04032022 , 20200304 , Vind Ax , Christer Nordberg har utsetts till vd och driftschef för den nybyggda vindkraftparken påLångnabba i Eckerö , Långnabba vindkraftpark , vindkraft , alternativ energi , el , grön el , vindkraftpark , Allwinds , bygge av vindkraftverk

Ytterligare bolag ger sig in i vindkraftsstriden

Svea Vind Offshore Ab, ett Gävlebaserat bolag, ger sig in som en ny aktör i striden om att utveckla det storskaliga vindkraftsprojektet Sunnanvind.

Expert på havsplanering till Ilmatar

Ian Bergström projektledare för OX2

OX2 gör sin andra Ålandsrekrytering.

"Inte förvånad om fler aktörer ger sig in”

Havsbaserad vindkraft lär locka fler.