Blivande vindkraftselever testades på hög höjd

Till hösten startar en utbildning inom vindkraftsteknik vid Ålands yrkesgymnasium. En del av antagningsprocessen är att göra ett höjdtest.

LR granskar hur Brändö gav grönt ljus till vindkraft

Landskapsregeringen utreder hur det gick till när Brändö beviljade bygglov för ett vindkraftverk på Lilla Hummelholm i Torsholma.
Ålands landskapsregering, Finans- och näringsutskottet, hörande om vindkraft, Anna Häger *** Local Caption *** @Bildtext:Anna Häger från Ilmatar uppmanade politikerna att vara noggranna när de tar beslut om vindkraftssatsningen i de åländska vattnen. I bakgrunden syns 0X2:s Anders Wiklund (till vänster), vice lantrådet Harry Jansson (C) och Ilmatars Anna Karlsson.<@Foto>Foto: Daniel Eriksson

Vindkraftsbolag ser inte överetablering som ett hot

OX2 och Ilmatar om Jan Blomgrens farhågor om vindkraftssatsningar.
311022 , 31102022 , 20221031 , Landskapets budget 2023 , i Sjöfartsmuseets auditorium , regering , Ålands ekonomi , Ålands Landskapsregering , regering , landskapet , LR , kansliminister Harry Jansson (C)

Landskapsregeringen kommer att kräva garantier

Vicelantrådet om vindkraftsprojekten till havs.

”Se till att det avsätts pengar för rivning”

Granska vindkraftsbolagets lönsamhetskalkyler i minsta detalj. Det säger kärnkraftsfysikern Jan Blomgren.
070421 , 07042021 , 20210407 , Allwind , Vindax Ab, vindkraft ,projektet med Långnabba vindkraftpark i Eckerö påbörjat nu med att man drar elkablage från Kraftnät Ålands elstation i Tellholm i Hammarland (på bilden) till Degerberg i Eckerö , sjökabelläggning , läggning av sjökabel , el , Henrik Lindqvist *** Local Caption *** @Bildtext:Henrik Lindqvist övervakar arbetet vid ställverket i Tellholm.

Startar nytt bolag med tidigare kollegor

Henrik Lindqvist satsar igen i energibranschen.
040322 , 04032022 , 20200304 , Vind Ax , Christer Nordberg har utsetts till vd och driftschef för den nybyggda vindkraftparken påLångnabba i Eckerö , Långnabba vindkraftpark , vindkraft , alternativ energi , el , grön el , vindkraftpark , Allwinds , bygge av vindkraftverk *** Local Caption *** @Bildtext:Ilmatar Offshore instiftar ett stipendium för havsbaserad vindkraft som kan sökas av studerande vid Högskolan på Åland.@Fakta_text:<@Foto>Foto: Robert Jansson

Allwinds slutar sälja vindel till sina kunder

Hänvisar till övriga elbolag för grön el.
wind power station in the sea in Netherlands *** Local Caption *** @Bildtext:Försvarsmakten har stoppat 334 vindkraftverk i framför allt Ålands södra havsområden.<@Foto>Foto: iStock

”Risk att sommarålänningar besvärar sig”

Vicelantrådet om satsningen på havsbaserad vindkraft.

Musslor och torsk i anslutning till vindkraften

Testlabb ska prövas vid Björkskär.

Vindkraftverk på Brändö ska resas i år

Kan producera hela Brändös årsförbrukning.
Brändö skärgård

Brändö godkände villkorat samtycke

Präglat av de villkor kommunstyrelsen ställt om vindkraftsprojektet Sunnanvind.
040123 , 04012023 , 20230104 , Planer för havsbaserad vindkraft i Norrhavet på norra Åland

Brändö tar fram kravlista inför generalplaneringen

Ännu inte redo att ge sitt samtycke till att landskapsregeringen koordinerar planeringen av havsområdena i vindkraftsprojektet Sunnanvind.
                Vindkraft

Ifrågasätter hur LR sköter vindkraftprojektet

Vill vara en motpol till entusiasm och okunskap.
040322 , 04032022 , 20200304 , Vind Ax , Christer Nordberg har utsetts till vd och driftschef för den nybyggda vindkraftparken påLångnabba i Eckerö , Långnabba vindkraftpark , vindkraft , alternativ energi , el , grön el , vindkraftpark , Allwinds , bygge av vindkraftverk *** Local Caption *** @Bildtext:Ilmatar Offshore instiftar ett stipendium för havsbaserad vindkraft som kan sökas av studerande vid Högskolan på Åland.@Fakta_text:<@Foto>Foto: Robert Jansson

Utökar konsulttjänst för havsvindkraften

LR avviker från gränsvärdet om direktupphandling.
040322 , 04032022 , 20200304 , Vind Ax , Christer Nordberg har utsetts till vd och driftschef för den nybyggda vindkraftparken påLångnabba i Eckerö , Långnabba vindkraftpark , vindkraft , alternativ energi , el , grön el , vindkraftpark , Allwinds , bygge av vindkraftverk

Vind AX måste mäta bullernivåer i Eckerö

Genomför inte Vind Ax Ab bullermätningar vid flera fastigheter i Eckerö hotas bolaget med vite av ÅMHM.
Projektgruppen för Långnäs Mega grön hamn.

Långnäs kan bli nav för vindkraft till havs

OX2 och Ålandsbanken Fondbolag gör en förstudie om att göra Långnäs hamn till nav för vindkraftutbyggnaden till havs och för grönt sjöfartsbränsle.
040123 , 04012023 , 20230104 , Planer för havsbaserad vindkraft i Norrhavet på norra Åland , Saltviks kommunfullmäktige ordförande Runar Karlsson (C)

Saltvik sätter hård press på LR

Kravet för vindkraft: ”Fastighetsskatten ska komma oss till godo”.
Lågskär, Fågelskådning, Havsörn, örn

Flaggar för risker för havsörn vid vinkraftsbygge

Tidigaer naturvårdsintendent avråder från vindkraft nära Natura 2000-område
This photo was taken on April 12, 2019 above the Rentel wind farm on the Belgian North Sea *** Local Caption *** @Bildtext:OX2 och Ålandsbankens fondbolag planerar nu etablering av havsbaserad vindkraft även i Ålands norra havsområden.<@Foto>Foto: iStock

OX2 anlitar AFRY för MKB

Arbetet beräknas vara klart i augusti nästa år.
Ålands Landskapsregering, Vindkraft, Presskonferens om vindkraftsstöd, Henrik Lindqvist *** Local Caption *** @Bildtext:”Allt prat om miljön och klimatet är bara tomt prat”, säger en mycket besviken Henrik Lindqvist.@Foto:Foto: Daniel Eriksson

Allwinds vd sparkas

Henrik Lindqvist: Styrelsen har inte gett någon förklaring
040123 , 04012023 , 20230104 , Planer för havsbaserad vindkraft i Norrhavet på norra Åland , Ingvar Björling kommunstyrelsens ordförande i Geta , Saltviks kommunfullmäktige ordförande Runar Karlsson (C)

Planläggning och intäkter är knäckfrågorna

Nu samordnar kommunerna arbetet kring vindkraften

200 underskrifter mot vindkraftssatsningar

”Det borde vara folkomröstning om det här”
080322 , 08032022 , 20203008 , Långnabba vindkraftpark , sista vindkraftverket montering av vingarna startar under kvällen , vindkraft , alternativ energi , el , grön el , vindkraftpark , Allwinds , bygge av vindkraftverk , flygbild , flygfoto *** Local Caption *** @Bildtext:De tio vindkraftverken i Långnabba, Eckerö står nu på plats.<@Foto>Foto: Robert Jansson

”Hela byn är grundlurad”

Markägare missnöjda med Långnabbas ersättningar
Anders Wiklund, OX2,

”Bra för miljön och landskapsplånboken”

OX2:s Anders Wiklund om ”världens största projekt”.
Ilmatar regional manager for Åland, Ilmatar, Anna Häger

”Kommer att revolutionera den åländska ekonomin”

Ilmatars Anna Häger om vindkraften, pengarna och kritiken.