Minskat bruk av tobak och alkohol bland unga

Färsk undersökning om högstadie- och gymnasieungdomars drogkonsumtion.
Snabbtåg på centralen i Milano.

EU delar ut gratis tågkort till ungdomar

Med start i dag klockan 13 delar EU-kommissionen ut 60.000 gratis tågkort till unga i åldern 18-20 år.
Skolgård.

Känsla av ensamhet ökar bland skolelever

Ny Kiva-utvärdering visar att fler upplever ensamhet - ”Vi hoppas att vi får ett normalt läsår”.

Metoo gav ökad rapportering av sexuellt våld

Nu har man analyserat de höga siffrorna gällande sexuellt våld i åländska skolor.
Gungor.

Mobbningen minskar i Mariehamns skolor

Under höstterminen i år rapporterades fyra fall av upprepad mobbning i Mariehamns skolor.