Att bygga om Trobergshemmet för att möjliggöra en effektivare användning av lokalerna beräknas kosta två miljoner euro.<@Fotograf>Hülya Tokur-Ehres

Två miljoner för ombyggnad av Trobergshemmet

”Det är viktigt att man kommer vidare”

Vill se snabb process för nya demensplatser

”Det är fart under galoscherna nu.”
Ombyggnaden av Trobergshemmet är beräknad till drygt två miljoner euro.<@Fotograf>Robert Jansson

Vill banta ombyggnaden av Trobergshemmet

”Vissa saker är lite väl tilltagna”.

Ombyggnation av Trobergshemmet kan kosta två miljoner

”Avsikten är att arbetet med att förnya klientavgiftslagen ska fortsätta, och i samband med det ses behov av ändringar över”, säger specialsakkunnig Susanne Broman.<@Fotograf>Robert Jansson

LR: Ska se över ändringar

”Gjordes så noggranna konsekvensbedömningar som möjligt”.

Höjda avgifter skapar frustration bland flera

”Det har blivit en del felaktigheter”.

Avgiften höjdes från 1.600 till 2.200 euro

Stor och oväntad höjning på Trobergshemmets månadsavgift – ”Det är något som inte stämmer”.
Här i S_t Göranshemmet blir det 13 trygghetsboendeplatser. Ytterligare sex skapas i Johannahemmet, vilket betyder att hemservicens administration flyttas till Trobergshemmet. @

Staden går in för ny form av boende i S:t Göranshemmet

Ombyggnad av Trobergshemmet också aktuell

Inte heller stadsstyrelsen väljer Trobergshemmet

Sakkunniga: Bygg ett skilt demenscenter på en ny plats

”Det är uppenbar kapitalförstöring om man river en del av Trobergshemmet”.
 I två av scenarierna rivs Trobergshemmets 1960-talsbyggnader för att ge plats för nya byggnader. Det kan leda till större klimatavtrycket och högre byggkostnader.

Jätteprojekt vid Trobergshemmet får nej i nämnd

Äldreomsorgsnämnden vill att stadens förvaltning ska ta fram ett nytt förslag kring ett äldrecenter.
<@Foto>Tre byggnader föreslås rivas, bland annat dessa gula hus som är byggda på 1960-talet.Robert Jansson

Nybyggnad kan kosta 31,7 miljoner euro

Fastighetschefen: "Det är en väl utförd förstudie".
Trobergshemmet, Mariehamn *** Local Caption *** @Bildtext:Frågan om ett demenscenter i Mariehamn ska tas upp av äldreomsorgsnämnden på tisdag. Förvaltningens förslag är att bygga i anslutning till Trobergshemmet och att även inkludera St. Göranshemmet samt hyrda lokaler i Hälsans hus i helheten.@Normal:<@Foto>Foto: Hülya Tokur-Ehres

Demenscentret föreslås byggas vid Trobergshemmet

Ser synergieffekter.

Smitta på Trobergshemmet

Covid-19 har tagit sig in på äldreboendet.

ÅMHM kallar till möte med Mariehamns äldreomsorg

ÅMHM: Det har skett ett missförstånd.

Äldreomsorgschefen slår ifrån sig kritiken

Mariehamns stads äldreomsorgschef Evelina Grandell Rosenlund riktar nu skarp kritik mot ÅMHM:s rapport över brister på Trobergshemmet.

Flera brister i Trobergshemmets verksamhet

ÅMHM reagerar efter larm från anhöriga och personal.
Trobergshemmet.

Trobergshemmets åtgärder efter personalens larm

För att uppfylla äldrelagen måste Trobergshemmet upprätta en plan för egenkontroll och rutiner för att anmäla missförhållanden. 

LR har ansvar för Trobergshemmet

Landskapsregeringen har också ett ansvar för äldreomsorgen. Det säger stadsstyrelsens ordförande Ingrid Zetterman (Lib).
Trobergshemmet

Personalen slår larm om ohållbar situation

”Vi och de boende far illa, vi orkar inte mer.”