Ingby Backen, Jomala

Förstudien om Nya Godbyvägen är klar

Rondeller, viltstängsel och lägre maxhastighet några av förslagen.
290822 , 29082022 , 20220829 , Ombyggnaden av Ömsens huvudkontor snart klar , Ömsen , renovering , ombyggnad ,Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag , Ömsen försäkringar

Bygglov beviljade för Ömsens cityprojekt

Byggloven har nu beviljats för ny- och tillbygganden av Ömsens fastigheter i korsingen Ekonomiegatan-Torggatan–Strandgatan.
Landskapsregeringen,

Underbetyg till infraavdelningens chefer

Revision: ”En del turbulens har förekommit”.
Mariehamns flygplats, finavia

Landskapet kan ta över vägavsnitt vid flygplatsen

Men vill ha garantier om tjärasfalt.
Godby rondell, Åsa Mattsson

Bygger bort trafikfaror med rondell

Nu är bygget av en rondell i Godby äntligen i gång.
250123,25012023,20230125,lagtinget,

”Skärgårdstrafiken blir aldrig kostnadseffektiv”

Infrastrukturministern Chistian Wikström (Ob) om framtiden efter lagtingets nej till tunneln.
260922 , 26092022 , 20220926 , Reformering av vägtrafiklagen ,  trafikminister Christian Wikström

Utreder ringled runt Mariehamn

Ministern: Det kommer att bli en het potatis

Så vill Ålandsbanken bygga på med två våningar

Byggnadsnämnden i Mariehamn ska i morgon ta ställning till Ålandsbankens planerade tillbyggnad av det så kallade kopparhuset vid bankens huvudkontor.
Hummelvik, hamn, m/s Alfågeln, färja, skärgårdstrafik,

Omfattande problem för Alfågelns motorer

Långa leveranstider för nya delar

Ingen omställningsplan för skärgårdstrafiken i år

Omställningsplanen dröjer – ”ingen större brådska”
Enkät i Föglö om kortrutt, tunnel, skärgårdstrafik, Degerby

LR erbjöds provborrningar för 400.000 euro 2021

Erbjudande i fjol lämnades utan intresse
0980520 , 08052020 , 20200508 , Kocken Micke Björklund om sin medverkan i TV4 Robinson 2020 tävling , bilderna tagna i Smakbyn , Michael Björklund , Robinson vinnare 2020

Detaljplanen klar för Smakbyns kulturhus

Michael Björklund: Det ska inhysa både utbildning och en stor scen för teater och musik.
Skolöpninggen, skol, Kyrkby Högstadieskola

Hammarland vill pausa byggplanerna vid KHS

Hammarland vill att Södra Ålands utbildningsdistrikt (SÅUD) pausar planerna på en om- och tillbyggnad av Kyrkby högstadieskola (KHS).
Bio Savoy, byggarbete

Ålandsvägen stängs av vid Bio Savoy

Ålandsvägen, mellan Köpmansgatan och Nygatan, kommer att stängas av för trafik från och med måndag kl 18.

Ömsen projekterar för centrumbygget

Ömsen har under den senaste tiden borrat för markprover i den del av centrum där man har nybyggnadsplaner.

Stora reformer i ny trafiklagstiftning

Gående flyttas till vänster sida på gångbanan, lindrigare trafikförseelser avkriminaliseras
dånöbron, geta *** Local Caption *** @Bildtext:Vatten, väder och vind har slitit på Dånöbron. 13 skador bör åtgärdas inom en treårsperiod.

Nu får Geta pengar till Dånösundsbron

LR förväntas uppta pengar i budgeten 2023.
Finström, Godby, Flygbilder *** Local Caption *** @Bildtext:Olycksrisken i korsningen mitt i Godby är hög. Därför vill kommunen ha en rondell. Dessutom delar korsningen centrumkärnan i fyra delar.

Klart för rondell i Godby

Beräknas vara färdigt maj 2024.

Brokostnader stiger med drygt 65.000

Ett fel i bygghandlingen gör att extrakostnader har uppstått för den nya bron i Bomarsund.

”En tunnel blir dyrare än färjor”

Tunnelkommittén klar med sitt betänkande – räknar med kostnad på 217 miljoner euro.

Finnair till Åland för samtal med LR

I början av april kommer Finnairs ledning till Åland för att diskutera den minskande flygtrafiken mellan Mariehamn och Helsingfors.

800 utan ström i Jomala

800 abonnenter saknade ström under torsdagsmorgonen.

Snart grönt ljus för Godbyrondellen

LR:s nya projekt ska lösa proppen vid rondellerna

Rondellerna vid Mariehamns infarter är inte anpassade till dagens trafikflöden. Nu inleder landskapsregeringen ett projekt för att göra om dem.

LR vill göra om Nya Godbyvägen

Även Norra Mariehamn finns med i trafikprojektet. ”Föråldrats och behöver göras om”.