Fast förbindelse över Åland utreds

Det säkerhetspolitiska läget gör att en järnvägslinje mellan Åbo och Sverige planeras.
Ålandstidningens medarbetare Angelina Eklund satt själv på en buss på väg till Grisslahamn i vintras då den körde av vägen: ”Vi lutar cirka 85 grader med dörren mot marken. Jag sitter på vänster sida så jag hänger i säkerhetsbältet i luften”, sa hon då den 28 november.

Ingen lösning i sikte för olycksdrabbade vägarna kring Norrtälje

”En av Sveriges farligaste vägar”.
Enligt Henrik Sjöblom tar snöröjningen extremt mycket tid när snön faller som den gjort den senaste tiden. De som jobbar måste förutom att ploga vägarna även köra bort snö, hyvla is och sanda underlaget. Totalt 14 personer på markenheten jobbar med snöröjningen.@Foto:Hülya Tokur-Eres

Spräckt budget och dubbel sandförbrukning i kampen mot halkan

”Väderväxlingarna är bekymret”.

TV:GC-vägen omöjlig att gå på – åkte skridskor

Jeanette och sonen tog sig fram på oväntat sätt.
Ådan, eller Fedjefjord som färjan hette tidigare, är inköpt från Norge och ska börja trafikera Åva-Osnäs i vår.

Läcka i värmesystemet på Ådan – stora mängder vatten ombord

”Bekymmersamt”.
Man får väga för- och nackdelarna med vägsalt mot varandra, säger Camilla Gunell, som är öppen för att diskutera saken.

”Ett ganska stort vägval för Åland”

infrastrukturminister Camilla Gunell (S) om en större användning av vägsalt.
Eckerö kommun och Öjvägens väglag är tillbaka i skyttegravarna.

Bakslag i förhandlingarna om Öjvägen i Eckerö

”Väglaget kommer inte att godkänna förslaget”.

Hyperloop–projektet läggs ner

”Vi är intresserade av att vi på Åland ska kunna använda saltet som halkbekämpning. I dag används det mycket restriktivt”, säger Benny Törnqvist som arbetar med fordonsskador på Ömsen.

Ömsen önskar en bättre halkbekämpning än grus

”Periodvis har vi väldigt hala vägar på Åland”

Högre lön för svårrekryterad tjänst

Del av Vandövägen avstängd på onsdag

Grävde bort grus på trafikfarlig väg

Så här kan Jomala bygga ut gång- och cykelvägsnätet

Se planerna i artikeln.

Vägarbete sänker farten på vägar

Vill byta gatunamn – staden säger nej

Räddningsverket upplever nuvarande adress som förvirrande.

Gör en turordning för bättre vägar

Vill byta namn på väg

Ingby Backen, Jomala

Förstudien om Nya Godbyvägen är klar

Rondeller, viltstängsel och lägre maxhastighet några av förslagen.
290822 , 29082022 , 20220829 , Ombyggnaden av Ömsens huvudkontor snart klar , Ömsen , renovering , ombyggnad ,Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag , Ömsen försäkringar

Bygglov beviljade för Ömsens cityprojekt

Byggloven har nu beviljats för ny- och tillbygganden av Ömsens fastigheter i korsingen Ekonomiegatan-Torggatan–Strandgatan.
Landskapsregeringen,

Underbetyg till infraavdelningens chefer

Revision: ”En del turbulens har förekommit”.
Mariehamns flygplats, finavia

Landskapet kan ta över vägavsnitt vid flygplatsen

Men vill ha garantier om tjärasfalt.
Godby rondell, Åsa Mattsson

Bygger bort trafikfaror med rondell

Nu är bygget av en rondell i Godby äntligen i gång.
250123,25012023,20230125,lagtinget,

”Skärgårdstrafiken blir aldrig kostnadseffektiv”

Infrastrukturministern Chistian Wikström (Ob) om framtiden efter lagtingets nej till tunneln.
260922 , 26092022 , 20220926 , Reformering av vägtrafiklagen ,  trafikminister Christian Wikström

Utreder ringled runt Mariehamn

Ministern: Det kommer att bli en het potatis

Så vill Ålandsbanken bygga på med två våningar

Byggnadsnämnden i Mariehamn ska i morgon ta ställning till Ålandsbankens planerade tillbyggnad av det så kallade kopparhuset vid bankens huvudkontor.