Oförändrade skatter i Hammarland

Skatteprocenten kvarstår i Hammarland

Positiv till enhetliga skolskjutsar

Kan få 700 euro för målningsarbeten

Hammarlands kommun.

Köper tjänster i väntan på större äldreboende

För att råda bot på personalbristen på Hammargården köper Hammarlands kommun sedan början av maj in tjänster av Folkhälsan.