Hammarland ger grönt ljus för räddningsmyndighet

Avgifter för avlopp höjs

8.500 euro mer för nytt golv i brandstation

Oförändrad skatt i Hammarland

Släckte brand i egnahemshus i Hammarland

Började brinna i källaren.
Föreståndaren Ida Fyrqvist ser behov av att renovera Näfsby skola i Hammarland.

Näfsby skola i behov av utbyggnad

"Efterfrågar ett helhetsgrepp".
Piporna på framsidan är så kallade blindpipor med endast dekorativ funktion.

Hammarlands nya kyrkorgel är redo att möta församlingen

Invigninskonsert sker på lördag.

Hammarland: Ändra inte Oasens grundavtal

Vattenläcka i hus – byn blev utan vatten

Husägare fick vatten i fastigheten.

”Behovet har aldrig utretts ordentligt”

Hammarlands kommundirektör Kurt Carlsson: Inte en lagstadgad skyldighet med fritidsverksamhet.

Tvingas lämna sitt barn med diagnos utan tillsyn

Semesterdagar räcker inte till – Hammarland erbjuder ingen fritidsverksamhet.

Bi-besök bjuder på spänning och söta smaker

Läskigt lägga örat mot binas surrande.
Hammarlands kommun,  *** Local Caption *** @Bildtext:En majoritet i kommunstyrelsen i Hammarland valde förra veckan att neka övertidsersättning till en tidigare anställd i kommunen – trots att kommunledningen konstaterat att arbetsuppgifterna inte hade kunnat skötas inom avtalad arbetstid.@:<@Foto>Foto: Jacob Saurén

Hammarland ska testa HR-ansvarig

Hammarlands kommun inrättar från månadsskiftet mars-april en tjänst som HR-ansvarig.
050121 , 05012021 , 20210105 , Sund kommunskylt , kommun *** Local Caption *** @Bildtext:Sunds kommun budgeterar för ett underskott på 421.000 euro nästa år.@Normal:<@Foto>Foto: Robert Jansson

Sund tänker inte betala Hammarlands grundavgift

Kommundirektören: Förlorat många tiotusentals euro.
Hammarlands kommun,  *** Local Caption *** @Bildtext:Bristen på socialarbetare är inte unik för Hammarland. Men i en liten kommun blir det extra kännbart.@Foto:Foto: Jacob Saurén

”Kommunen har ett ansvar”

Chefsjurist om övertidstimmarna i Hammarland.
Hammarlands kommun,  *** Local Caption *** @Bildtext:Det råder delade meningar om hur det egentligen står till med socialtjänsten i Hammarlands kommun. Socialsekreteraren kritiseras hårt både av klienter och andra, medan de styrande i kommunen lovordar hennes arbete.@Foto:Foto: Jacob Saurén

Kommunen säger nej - betalar inte ut övertid

Tidigare tjänsteman nekas ersättning för 400 övertidstimmar.
Skolöpninggen, skol, Kyrkby Högstadieskola

Hammarland vill pausa byggplanerna vid KHS

Hammarland vill att Södra Ålands utbildningsdistrikt (SÅUD) pausar planerna på en om- och tillbyggnad av Kyrkby högstadieskola (KHS).

Hammarlandsvägen stängs av två dagar

Inrättar tjänst 
för speciallärare 
i Näfsby skola

Hammarland utökar personalresurser

Förlänger avtal om badplats vid Bovik

Hammarland vill inte ha räddningsmyndighet

Kommunstyrelseordförande döms för tagande av muta

Fick varor till ett värde av 3.500 euro i sitt jobb som butikschef.

Idel återval i Hammarland

Äldreomsorg stor fråga i Hammarlands budget

Men kommunen budgeterar för ett plusresultat i år.