IHN-smittan drabbade Fifax i Eckerö hårt och nu behövs extra medel.

Fifax behöver säkra ytterligare kapital

Ordinarie bolagsstämma hölls under torsdagen.
Fifax summerar ett stökigt 2022 med minus åtta miljoner euro på sista raden.

Fifax gick back sju miljoner euro

Hade ingen omsättning under 2023.

Riktad nyemission ger Fifax 3,8 miljoner euro

210120 , 21012020 , 2020121 , Fifax fiskodling i Eckerö , Fifax Ab , landbaserade fiskodlingen , Vd Samppa Ruohtula , odla fisk , regnbågslax odling , fiskindustri , industri , flygbild , flygfoto *** Local Caption *** @Bildtext:Snart odlas laxöring i samtliga 36 bassänger i Fifax 15.000 kvadratmeter stora anläggning i Storby, Eckerö.

Fifax håller extra bolagsstämma

Fiskodlingsföretaget Fifax håller i dag extra bolagsstämma för att få in mera kapital.

Fifax behöver mera pengar

Planerar emission på fyra miljoner euro.

Odlingsprocessen nu komplett hos Fifax

Anläggningen är numera uppdelad i tre enheter om tolv bassänger. Hit har ännu inge fisk kommit efter IHN-smittan i fjol. Just nu har man bara yngel i kläckeri och yngelavdelningen, dit besökare inte får komma.

3,3 miljoner i förlust för Fifax

Nu fokuserar man på återuppstarten.

Tredje romparti levereras till Fifax odling i september

Återuppstarten efter bakslaget går enligt plan.
Samppa Ruohtula, vd, FIFAX, fiskodling

Fifax tar ny fart efter många bakslag

Har ändrat sina säkerhetsrutiner.
210120 , 21012020 , 2020121 , Fifax fiskodling i Eckerö , Fifax Ab , landbaserade fiskodlingen , Vd Samppa Ruohtula , odla fisk , regnbågslax odling , fiskindustri , industri , flygbild , flygfoto *** Local Caption *** @Bildtext:Fifax summerar ett stökigt 2022 med minus åtta miljoner euro på sista raden.<@Foto>Foto: Robert Jansson

Fifax får in 5,2 miljoner i nytt kapital

Emissionen blev övertecknad.
210120 , 21012020 , 2020121 , Fifax fiskodling i Eckerö , Fifax Ab , landbaserade fiskodlingen , Vd Samppa Ruohtula , odla fisk , regnbågslax odling , fiskindustri , industri , flygbild , flygfoto *** Local Caption *** @Bildtext:IHN-smittan drabbade Fifax i Eckerö hårt och nu behövs extra medel. <@Foto>Foto Robert Jansson

Första rompartiet har anlänt till Fifax

Återuppstart efter torrperioden.
210120 , 21012020 , 2020121 , Fifax fiskodling i Eckerö , Fifax Ab , landbaserade fiskodlingen , Vd Samppa Ruohtula , odla fisk , regnbågslax odling , fiskindustri , industri , flygbild , flygfoto *** Local Caption *** @Bildtext:IHN-smittan drabbade Fifax i Eckerö hårt och nu behövs extra medel. <@Foto>Foto Robert Jansson

Fifaxstämma gav grönt ljus för nyemission

Fifax bolagsstämma gav i går bolagets styrelse grönt ljus för att gå vidare med planerna på en nyemission.
210120 , 21012020 , 2020121 , Fifax fiskodling i Eckerö , Fifax Ab , landbaserade fiskodlingen , Vd Samppa Ruohtula , odla fisk , regnbågslax odling , fiskindustri , industri , flygbild , flygfoto *** Local Caption *** @Bildtext:Snart odlas laxöring i samtliga 36 bassänger i Fifax 15.000 kvadratmeter stora anläggning i Storby, Eckerö.

Fifax gjorde förlust på åtta miljoner euro 2022

Vill ta ny fart med nytt kapital under 2023.
210120 , 21012020 , 2020121 , Fifax fiskodling i Eckerö , Fifax Ab , landbaserade fiskodlingen , Vd Samppa Ruohtula , odla fisk , regnbågslax odling , fiskindustri , industri , flygbild , flygfoto *** Local Caption *** @Bildtext:Snart odlas laxöring i samtliga 36 bassänger i Fifax 15.000 kvadratmeter stora anläggning i Storby, Eckerö.

Fifax begär emission på fem miljoner euro

Behövs för att komma i gång med verksamheten.
210120 , 21012020 , 2020121 , Fifax fiskodling i Eckerö , Fifax Ab , landbaserade fiskodlingen , Vd Samppa Ruohtula , odla fisk , regnbågslax odling , fiskindustri , industri , flygbild , flygfoto *** Local Caption *** @Bildtext:Snart odlas laxöring i samtliga 36 bassänger i Fifax 15.000 kvadratmeter stora anläggning i Storby, Eckerö.

Saneringen slutförd på Fifax

Beslut om åtgärder upphävs delvis.
210120 , 21012020 , 2020121 , Fifax fiskodling i Eckerö , Fifax Ab , landbaserade fiskodlingen , Vd Samppa Ruohtula , odla fisk , regnbågslax odling , fiskindustri , industri , flygbild , flygfoto *** Local Caption *** @Bildtext:Snart odlas laxöring i samtliga 36 bassänger i Fifax 15.000 kvadratmeter stora anläggning i Storby, Eckerö.

Fifax strukturerar om lånefinansiering

Säkrar ekonomin inför återuppstarten.
210120 , 21012020 , 2020121 , Fifax fiskodling i Eckerö , Fifax Ab , landbaserade fiskodlingen , Vd Samppa Ruohtula , odla fisk , regnbågslax odling , fiskindustri , industri , fiskodlingsbassäng *** Local Caption *** @Bildtext:De tolv bassängerna i fas tre rymmer vardera drygt 500 kubikmeter vatten.

Sanering av Fifax kan kosta mer än en miljon

Månader tills återuppstart är aktuell.
210120 , 21012020 , 2020121 , Fifax fiskodling i Eckerö , Fifax Ab , landbaserade fiskodlingen , Vd Samppa Ruohtula , odla fisk , regnbågslax odling , fiskindustri , industri , fiskodlingsbassäng *** Local Caption *** @Bildtext:De tolv bassängerna i fas tre rymmer vardera drygt 500 kubikmeter vatten.

Fifax planerar för oviss framtid

Väntar på slutsaneringen.
210120 , 21012020 , 2020121 , Fifax fiskodling i Eckerö , Fifax Ab , landbaserade fiskodlingen , Vd Samppa Ruohtula , odla fisk , regnbågslax odling , fiskindustri , industri *** Local Caption *** @Bildtext:Vd Samppa Ruohtula ser positivt på framtiden efter de senaste årens miljonförluster. ”Problemen har givit oss en bättre teknik, och marknadsläget är mer gynnsamt än någonsin förr”, säger han.

Oklart hur stor del av fisken som måste slaktas

Tar några veckor att få svar på testerna.
210120 , 21012020 , 2020121 , Fifax fiskodling i Eckerö , Fifax Ab , landbaserade fiskodlingen , Vd Samppa Ruohtula , odla fisk , regnbågslax odling , fiskindustri , industri , fisk , regnbågsforell *** Local Caption *** @Bildtext:Den eftersträvade slaktvikten är 2,5 kilo. ”Två kilotunga filéer”, säger Samppa Ruohtula.

IHN-sjukdom i Fifax fiskodling

Smittan har konstaterats på regnbågsforeller från den landbaserade fiskodlingen i Eckerö.

Fifax får certifikat för hållbar odling

Teckningsperiod för Fifax avslutad

Fifax

Fifax värderas till 66 miljoner 

Fiskodlingsföretaget Fifax nyemission inleddes i går. Teckningskursen 2,55 euro per aktie innebär att bolaget värderas till 66 miljoner euro. 

Fifax planerar börsnotering

Fiskodlingsbolaget Fifax planerar en nyemission och börslistning i Helsingfors.

Fifax får permanent näringsrätt

Landskapsregeringen godkänner Fifax ansökan om permanent näringsrätt.