Misstänkt häktad i ärende om grovt djurskyddsbrott

Vill bygga djurhem på Åland

Djurskyddsföreningen fick donation
090321 , 09032021 , 20210309 , ÅMHM ,  Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Gårdar uppfyller inte djurskyddslagens krav

Två gårdar måste förbättra platser där djur vistas, så som stallar och inhägnader.
Mita Gulbrandsen, Katthjälpen Vice ordförande, tvångsbur *** Local Caption *** @Bildtext:En tvångsbur används för att kunna ge en infångad vildkatt en lugnande spruta före den tas till veterinär för kastrering. Katthjälpens vice ordförande Mita Gulbrandsen visar hur buren fungerar.

Katthjälpen slår tillbaka mot kritiken

”Noga att välja det hem som passar bäst.”
140922 , 14092022 , 20220914 ,  Lagting , lagtinget , plenum , plenisal , politiker , politik , Alfons Röblom , Hållbart Initiativ (HI)

Ny djurskyddslag blir blankettlag

Efter kritiken – nya lagen på gång.
@Bild:

Tio hundar dog av värmeslag på färja

Djurskyddsveterinären: Lämna inte djur i bilen sommartid

Vanskött valp omhändertogs av ÅMHM

Fick varken mat eller vatten. Hölls inlåst i smutsiga rum.

Ny djurskyddslag dröjer

Trots att alla är överens om att det behövs, dröjer en modernisering av djurskyddslagen.

ÅMHM omhändertar inte i förebyggande syfte

Myndigheten säger att det inte fanns någon laglig grund att omhänderta hästarna tidigare.

Kritik mot ÅMHM för agerandet i hästärendet

Privatpersoner som engagerat sig i ärendet med de misskötta hästarna är kritiska mot myndighetens agerande som de menar varit alldeles för långsamt.

Hästar omhändertogs efter långvarig vanvård

Efter en akut inspektion på jourtid omhändertog ÅMHM sex hästar i november. Enligt myndigheten hade skötseln av hästarna försummats under en lång tid

Villkorligt fängelse för vanskötsel av får

Utsatte djuren för onödigt lidande.
Häst.

Hästar gick utan vatten och vård för sina skador

ÅMHM hotar med omhändertagande