Foto:

Bild

Vill ha psykogeriatrisk avdelning för hela Åland

Oasens styrelse uppmanar landskapsregeringen att snabbt ta fram en strategi som förhindrar att psykogeriatriska vårdtagare faller mellan stolarna hos kommunerna och ÅHS.
En psykogeriatrisk avdelning för hela Åland skulle vara en lämplig åtgärd, enligt styrelsen.