120123 , 12012023 , 20230112 , treat kliniken , ätstörning , Barnläkare Christian Johansson , Snuffe , klinikchef på ÅHS barn-och ungdomsavdelning
Det syns en tydlig ökning av ätstörningar på Åland och samma tendenser kan ses både i Finland och Sverige de senaste åren. Det finns en fara i att offentligt tala om ätstörningar säger läkare Christian ”Snuffe” Johansson.
Foto: Robert Jansson

Bild

Tydlig ökning av ätstörningar

Under pandemin, men också innan den, har en tydligt stigande trend av antalet fall med ätstörningar funnits. Det märker man också av på ätstörningsenheten Treat vid ÅHS. Men det finns en fara i att offentligt tala om fenomenet ätstörningar, säger läkare Christian ”Snuffe” Johansson.
Hittat fel i texten? Skriv till oss