Runar Karlsson, ordförande KST, Fixtjänst *** Local Caption *** @Bildtext:Runar Karlsson är KST:s styrelseordförande och han är bekymrad över att staden tvekar kring att förlänga arrendeavtalet för Fixtjänst-huset. @Normal:<@Foto>Foto Daniel Eriksson
KST och Handikappförbundet vill hitta lösningar så att Fixtjänst verksamhet kan fortgå. En knäckfråga är hur staden besluter sig för att göra med arrendeavtalet för marken där Fixtjänst hus finns. Runar Karlsson är KST:s styrelseordförande.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

Tillfälligt avtal ska trygga Fixtjänsts verksamhet

KST och Ålands handikappförbund försöker nu hitta en lösning så att Fixtjänsts verksamhet kan fortsätta som förut fram till att Mariehamns stad har tagit beslut huruvida man ska förlänga arrendeavtalet för tomten som Fixtjänsts fastighet står på.
Hittat fel i texten? Skriv till oss