Här, bakom och till höger om vd Jesper Svanfelt, har Svinryggen för avsikt att bygga en kretsloppsanläggning för bioavfall.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

Svinryggen får börja bygga biogashallen

Byggnämnden i Jomala godkänner att Svinryggens deponi börjar bygga hallen till den planerade biogasanläggningen.
 Men verksamheten i anläggningen får inte inledas, så länge som ÅMHM:s miljötillstånd inte vunnit laga kraft. Dessutom förväntar sig både kommunen och Svinryggen även besvär mot byggnämndens senaste beslut.
Hittat fel i texten? Skriv till oss