Svårnavigerat på Föglölinjen – kan bli förseningar

Foto: