Johannes Dahlman.
"Omfattas inte förslaget av styrelsen förfaller vår begäran. Och med det sagt kommer vi inte att kommentera emissionen eller bolaget något mera, utan ge styrelsen arbetsro i frågan", säger Johannes Dahlman
Foto:

Bild

Storägare återtar krav på extra bolagsstämma

Ägarkollektivet bakom förslaget till en nyemission i Rederi Ab Eckerö har i dag återtagit sitt krav på att en extra bolagsstämma ska hållas. Samtidigt reviderar man de föreslagna villkoren vad gäller överlåtbara teckningsrätter och lämnar beslutet om emission till styrelsen.
Hittat fel i texten? Skriv till oss