161220 , 16122020 , 20201216 , Nya corona snabbtest platsen vid ÅHS togs i bruk , det är gamla sjukhuskiosken som byggts om , coronatest , corona , covid-19 , pandemi , provtagning , coronaprovtagning , corona test , Ålands hälso och sjukvård , drive-in test , drive in
Smittspårning är inget som ersätts genom statens coronaunderstöd, trots att Åland hade utgifter för 300.000 euro för ändamålet i början på året.
Foto: Robert Jansson

Bild

”Smittskyddsansvaret är inte vårt”

Statsunderstödet för merkostnader orsakade av covid 19-pandemin är otillräcklig. Åland går miste om åtminstone en miljon euro för kostnader som man tidigare år fått ersatta.
– Man blir ledsen, säger social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ).
Hittat fel i texten? Skriv till oss