Foto:

Bild

Ska rädda Östersjöns unika kolbindande kustområden

Kan Östersjön fortfarande binda koldioxid och därmed hjälpa till att bromsa klimatförändringarna, eller mår numera havet så pass dåligt att det istället släpper ut nya växthusgaser?
Ett nordiskt forskningssamarbete ska studera detta under åtminstone ett decennium framöver.
Hittat fel i texten? Skriv till oss