Oasens förbundsdirektör Ann-Christine Österbacka.
Foto:

Bild

Så skiljer sig kommunalförbundens arvoden åt

Kommunalförbundens förtroendevalda har rätt till arvoden för att delta i möten.

Men vad som betalas ut skiljer sig åt en hel del mellan förbunden, likaså hur ofta arvodena uppdateras.

Hittat fel i texten? Skriv till oss