Viking Line flyttar ms Rosella till rutten Mariehamn-Kapellskär för att ersätta m/s Ålandsfärjan.

SJÖFART Rosella inleder sin trafik i månadskiftet maj/juni. Före trafikstarten ska Rosella genomgå en omfattande dockning inklusive en översyn av de allmänna utrymmena.

Detta avslöjade Ålandstidningen o höstas men det blir bekräftat först i dag.

Bytet av fartyg innebär en förbättring för samtliga kundgrupper på denna linje samt för den åländska turismen i och med fartygets stora kapacitet och ruttens förbättrade turlista.

Två timmar över havet

Rosella kan ta 1.700 passagerare och har större och mångsidigare allmänna utrymmen än m/s Ålandsfärjan. Tack vare Rosellas större fartresurser kan överfartstiden förkortas till två timmar innebärande att man från Mariehamn når Stockholm på drygt tre timmar.

Rosella kan ta 340 bilar vilket innebär en fördubbling av bilkapaciteten.

Välkänt fartyg

Rosella, som under de senaste åren trafikerat på rutten Helsingfors - Tallinn, är ett välbekant fartyg för många ålänningar. Ännu år 2003 gjorde hon kryssningar från Stockholm till Mariehamn.

På rutten Mariehamn - Kapellskär kommer hon att trafikera tills Viking Lines nybygge Viking ADCC levereras under sommaren 2009. "Rosella är välbehållen och i utmärkt skick. Vi vill å hela personalens vägnar önska alla kunder hjärtligt välkomna ombord", säger Bosse Limnell, intendent ombord. (JP)

Ängösundsfärjan och ett brittiskt styckegodsfartyg var i morse vid 9-tiden nära att kollidera.

Styrelsen för ÅMHM kräver att få ta en aktiv del i rekryteringen av nästa myndighetschef.

– Vi kan anställa all annan personal utom chefen, som anställs av landskapsregeringen, säger styrelseordförande Karl-Erik Williams.

Ålands bildningsförbunds styrelse har polisanmält verksamhetsledaren Mikael Erickson.
– Vi skickar ut mer information under dagen, säger styrelsemedlemmen Berit Lindholm på fredagsmorgonen.

Båda Ålands skogsbolag, Ålands skogsindustrier och SkogAx, förstärks av utländska avverkningsgrupper för att kunna möta behovet av avverkning efter stormen Alfrida. Samtidigt säger man att kapacitet finns för att hantera volymerna.
– Med de resurser vi samlat ihop kommer vi att avverka ungefär 300.000 kubikmeter i år. Det är en avsevärd ökning från tidigare år, säger Ålands skogsindustriers vd Joakim Blom.

I dag finns 76 demensvårdsplatser på Åland. Nästa år kommer 428 ålänningar att behöva dygnet runt-tillsyn på grund av demens.
Därför vill Oasen boende- och vårdcenter bli ett centrum för minnessjukdomar.
– Behovet är enormt, säger styrelseordförande Gyrid Högman.

Östersjöfonden fyller 30 år i år. Det uppmärksammar man med en podcast i tolv delar. ”Samtal runt Östersjön” heter den.

ÅCA:s mångåriga vd Johannes Snellman har sagt upp sig.
”Jag och styrelsen tycker olika i ett antal frågor”, skriver Johannes Snellman i ett pressmeddelande.

Högskolan på Ålands rektor Jonas Waller ha sagt upp sig, det meddelar högskolan i ett pressmeddelande.
Jonas Waller meddelade skolan sitt beslut i dag.

Fler falska sedlar än normalt har påträffats under november och december. Det skriver polisen i ett pressmeddelande. De förfalskade sedlarna är av valörerna 20 euro och 50 euro.

Den ordinarie psykologen vid primärvården är föräldraledig och Ålands hälso- och sjukvård har inte lyckats hitta någon vikarie.

– Därför har vi döpt om mottagningen, säger Tora Woivalin, chef över primärvården vid Ålands hälso- och sjukvård.

Stadsarkitektkansliet skärper formuleringarna för skyddsvärda byggnader från ”bör skyddas” till ”skall skyddas” i förslaget till ny delgeneralplan för Mariehamns centrum. Helt i enlighet med plan- och bygglagen, enligt stadsarkitekt Sirkka Wegelius.
– Det måste anges i generalplanen vilka byggnader som har ett kulturhistoriskt värde och är skyddsvärda.

Infrastrukturnämnden går med på Viking Line Buss förslag om att byta bränsle till biodieseln Neste My för stadens kollektivtrafik under resten av avtalsperioden.
Bränslet innehåller bland annat en restprodukt från produktionen av palmolja. Stadens miljösamordnare Ulf Simolin förordade därför inte bytet.

När lagtinget behandlade den tredje tilläggsbudgeten för 2018 hamnade skärgårdsfärjan ms Ejdern i hetluften.
– Jag tycker faktiskt att skärgården har rätt att kräva lite mer av den basservice man använder dagligdags än detta fartyg, sade Veronica Thörnroos (C).

Fler nyheter