Ett flertal gånger har en eller flera färjor tvingats tas ur trafik med stora rockader som följd. Vad beror strulen på, går de att lösa – eller är skärgårdsflottan helt enkelt för gammal?

Kommentarer

Det som skrivs är säkert

Det som skrivs är säkert riktigt men det som inte skrivs är också lite intressant. Hur har exempelvis driftsprivatiseringen påverkat underhållet av fartygen? Har man så stora skulder till landskapet som ett av driftsbolagen har så finns väl risken att man minimerar underhållet?

En torpare borde också veta

En torpare borde också veta att det är LR som sköter både dockning och löpande underhåll så väl före som efter reformen. Vilket underhåll avser torparen att Nordic jet line försummar på grund av svag lönsamhet? Inte har väl torparen en före detta anställd som är bitter för att det visat sig att övertidsersättningen som tidigare motsvarade grundlönen i det närmaste var rent bedrägeri?

Även torpare är läskunniga.

Även torpare är läskunniga. Allt detta har stått i tidningarna. Däremot verkar Findus sakna grundläggande kunskaper i frågan så frågan är om Findus är läskunnig. Det är INTE är LR som sköter löpande underhåll utan detta ska entreprenören sköta själva och därav de hundratusentals euro som NJL har i skuld till LR (detta har också stått i tidningarna) Vill Findus ha ytterligare fakta kan Ålandstidningens ledare den 17 okt rekommenderas (ledare finns i början av tidningen) Där förklaras problematiken ganska utförligt

Makarna Åsmund och Ann Sundberg kan det mesta om kött. På Marskogens lamm saltar paret bland annat åländska julskinkor.

– Vi röker mycket lamm och vildsvin också, säger Åsmund Sundberg.

Det var inte fel att ombilda en inspektörstjänst till en chefstjänst.  Det anser ÅMHM-styrelsen som i ett bemötande till Högsta förvaltningsdomstolen argumenterar för sitt beslut.

Fastän Finström sänker inkomstskatten ökar skatteintäkterna kraftigt nästa år, enligt prognoserna. 

Detta till trots budgeterar kommunen för ett minusresultat.

På grund av bristande redovisning fryser Kulturdelegationen de återstående 18.000 euro som Ålands bildningsförbund tilldelats för 2018.
Beslut om eventuella åtgärder fattas på delegationens nästa möte.

Stödet till jordbruket för sommarens torka är en av de största posterna i landskapsregeringens tredje tilläggsbudget.
I förslaget öppnar regeringen också för en försäljning av ms Ejdern.

Stadsutvecklingsnämnden bordlade ärendet om delgeneralplanen för centrum vid sitt möte i måndags. – Man vill höra med juridisk expertis hur byggnadsskyddsfrågan bör formuleras, säger stadsarkitekt Sirkka Wegelius.

Vid årsskiftet flyttar skuldsaneringen från Folkhälsan till Ålands rättshjälpsbyrå. Eftersom Folkhälsan därmed inte kan ta sig an några nya fall har ett glapp uppstått där flera personer nu står på kö.
– Vi har några fall som borde komma igång snabbt, säger ekonomi- och skuldrådgivaren Kim Hansson.

En 26-årig man har dömts till fem månaders fängelse för olaga hot och våldsamt motstånd mot tjänsteman. Bland annat ska han ha hotat bränna ner hela Åland när han pratade med en brottspåföljdstjänsteman.

Ålands hav har utsetts till ett särskilt viktigt marint område av FN. Kortruttsprojektet måste skrinläggas som en följd, anser Simon Holmström vid Ålands natur och miljö.
– Det har jag svårt att se, säger miljöminister Camilla Gunell (S).

Stadsstyrelsen ger infrastrukturnämnden i uppgift att se hur man kan ta tillvara vattnet från Lotsbroverket.

Finansminister Mats Perämaa (Lib) säger att landskapet ska förstärka den personalstyrka som har hand om pensionsfonden.
– Då tar vi ett steg i riktningen att vi kan sköta mer själva.

Lägre landskapsandelar och ökade kostnader är två orsaker till att Eckerö kommun räknar med ett minus på 361.000 euro nästa år.
Men kommunen gör även nya satsningar.
– Vi måste ha en levande kommun med verksamhet, säger kommundirektör Arsim Zekaj.

Åländsk demokratis lagtingsledamot och ordförande Stephan Toivonen anmäler Det interkulturella nätverket samt elva namngivna personer för falsk angivelse.

Fler nyheter