Anders Wiklund, OX2
”Det är väldigt viktigt att myndigheterna har de resurser de behöver att förverkliga detta”, säger Anders Wiklund.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

OX2: Vi finansierar gärna ÅMHM:s extrakostnader

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) saknar resurser att klara de planerade gröna energiprojektens miljökonsekvensbeskrivningar i tid.
– Vi hoppas få hjälpa till att finansiera de nödvändiga extraresurserna. Finansiering är inget problem för oss men att tappa tempo vore, säger vindkraftutvecklaren OX2:s Ålandschef Anders Wiklund.
Hittat fel i texten? Skriv till oss