Foto:

Bild

Nya rekommendationer för skola och daghem

Nya rekommendationer från Institutet för hälsa och välfärd låter barn återvända tidigare till skola och daghem. I Mariehamn väntar skolorna på instruktioner från landskapsregeringen.
Hittat fel i texten? Skriv till oss