Ingrid Zetterman
Stadsstyrelsens ordförande Ingrid Zetterman (Lib) säger att inga nya avgörande beslut är fattade angående stadens planering kring Svinö holme.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

Mellanår för staden gällande Svinö holme

Vill ha intensifierad dialog med markägarna
Hittat fel i texten? Skriv till oss