81 personer har sökt till de 20 platser som finns på Högskolan på Ålands sjukskötarutbildning.
Foto: Emil Fast

Bild

Många sökande till sjukskötarutbildningen

En toppnotering har nåtts i antalet sökande till Högskolan på Ålands sjukskötarutbildning.
– Vi har 81 förstahandssökande till 20 platser, säger högskolans vicerektor Bettina Brantberg-Ahlfors.
Hittat fel i texten? Skriv till oss