Lantråd Veronica Thörnroos, smittskyddsläkare Jun Nagamori, hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen och landskapsläkare Knut Lönnroth.
Foto: Robert Jansson

Bild

LR säger nej till coronaåtgärder

Åland är i spridningsfasen för covid-19. Men landskapsregeringen vill inte vidta två åtgärder som samrådsgruppen föreslår: nya anvisningar till skolorna och en rekommendation om munskydd.
– Det är lite skakigt i omvärlden och sådana gånger är det viktigt med balans, stabilitet och inga tjurrusningar åt något håll, säger lantråd Veronica Thörnroos.

På måndagen håller landskapsregeringen en webbsänd pressinformation för att ge en statusuppdatering om covidsituationen.

– I dag har samarbetsgruppen beslutat att landskapet Åland nu befinner sig i spridningsfasen, säger Veronica Thörnroos.

Det betyder att Åland är i den högsta av de två faser som finns enligt den nu gällande handlingsplanen.

Landskapsläkare Knut Lönnroth förklarar vad som ligger bakom samarbetsgruppens bedömning. Förrförra veckan konstaterades 21 smittfall. Sedan dess har man konstaterat 18 fall till.

– Då har vi en incidens som är cirka 130. Det är ett incidenstal som är betydligt högre än det vi haft sedan augusti. Med åländska mått är det ganska högt, säger han.

En inlagd på sjukhus

Bedömningen av vilken epidemifas Åland befinner sig i handlar inte enbart om incidensen.

– Den handlar mer om belastningen på sjukvården. Vad vi konstatera är, att i går blev en person inlagd på sjukhuset med covid-19, säger Knut Lönnroth.

Man beaktar även den allmänna belastningen på vården.

– Det är tung belastning på intensivvården på Åland nu. Det är också tung belastning på intensivvården i Finland. Det måste man ha med i beräkningen när man tänker på riskbilden.

Den nya virusvarianten omikron har också tagits med i bedömningen.

Godkändes inte

Efter att ha gjort bedömningen att Åland är i spridningsfasen beslutade samarbetsgruppen att föreslå fyra åtgärder. Två av dem godkändes av landskapsregeringen: att förlänga de anvisningar för äldreomsorg och institutionsboenden som redan finns samt att uppmana personer som reser in till Åland, efter att ha varit i ett antal andra länder i södra Afrika där omikron har konstaterats, att ringa ÅHS för individuell information.

De övriga förslagen godkändes inte av landskapsregeringen.

Det gäller för det första ett förslag på uppdaterade anvisningar för hur man organiserar verksamheten i skolorna, för att till exempel undvika att stora grupper behöver sättas i karantän.

– Distansundervisningen som vi hade tidigare har kanske inverkat mer negativt på barnen än vad vi hade kunnat föreställa oss, säger Veronica Thörnroos.

Därför vill landskapsregeringen inte göra några förändringar i skolorna. Det ses som viktigare att skolmiljön är så normal som möjligt.

– Vi känner att det inte är aktuellt just nu med nya gruppindelningar och annat.

– Det är av yttersta vikt att skolbarnen kan känna sig trygga. Att de vet att skolan är öppen, att de är välkomna dit, att det finns varm mat och vuxna där. Så till den här delen avvaktar vi tills vidare.

Munskydd

För det andra föreslog samarbetsgruppen att man ska återinföra rekommendationen om munskydd på allmänna platser inomhus, där man inte kan hålla avstånd.

– Vi skulle ytterst ogärna gå ut med direktiv om att man ska använda munskydd på allmän plats, säger Veronica Thörnroos.

– De negativa effekter som en rekommendation kan få gör större skada än vad nyttan de facto blir av munskydd i dagsläget, säger hon och nämner dels negativa effekter på det psykologiska planet, dels negativa effekter för det privata näringslivet.

Hon säger att var och en själv har möjlighet att välja om man vill använda munskydd eller inte.

– Så har det varit hela tiden.

Hittat fel i texten? Skriv till oss