Ålands musikinstitut.
Foto: Joakim Holmström

Bild

Nära 70 kulturpersonligheter i stort upprop om ÅMI:s framtid

Marcus Boman, Jenny Carlstedt och Therese Karlsson efterlyser tillsammans med ett 60-tal kulturpersonligheter, i motsats till landskapsrevisionen, en ännu högre ambitionsnivå vid Ålands musikinstitut.