Mariehamnsmuseet.
Foto: Amir Karbalaei

Bild

Bild

Bild

Mariehamnsmuseet lyfter fram stadens gröna rum

Mariehamnsmuseets sommarutställning vill inspirera besökarna att upptäcka Mariehamns gröna rum.
– Vi hoppas de går direkt ut och utforskar, säger verksamhetsledare Jonna Kevin.
Hittat fel i texten? Skriv till oss