I bild: Karolina Gottberg, Ursula Koponen, Ylva Othzén, Mikael Hammerman, Kyni Larpes-Nordas, Dominicus Björkstam.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

Kulturmiljöinventering ska fånga stadens karaktär

Mariehamns kulturmiljöer har inventerats under veckan. Arbetet ska vara till hjälp i hanteringen av kulturmiljöer i samhällsplaneringen.

– Tidigare har det varit ett större fokus på enskilda byggnader men inte helhetsperspektivet, säger bebyggelseantikvarie Mikael Hammerman.
Hittat fel i texten? Skriv till oss