041022 , 04102022 , 20221004 , Konstnär , Caroline Pipping , utställningen ”Den röda tråden – Time revisited” påGalleri Skarpans , konst  *** Local Caption *** @Bildtext:Betraktaren som tittar på Caroline Pippings bild av sin upplevelse av ett minne, skapar sig i samma stund ett egen minne laddat med eget innehåll. Samtidigt som de från och med nu delar ett minne.
Caroline Pipping får 15.000 euro ur Marcus Collins minnesfond. I motiveringen nämns bland annat att hon ingjuter hopp genom att påminna om det goda och sköna omkring oss. Bilden togs under utställningen ”Röda tråden – Time Revisited” på Galleri Skarpans i höstas.
Foto: Robert Jansson

Bild

Bild

Caroline Pipping prisas för sitt måleri

Konstnären Caroline Pipping tilldelas 15.000 euro av Svenska litteratursällskapet i Finland.
Hittat fel i texten? Skriv till oss